TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0538.

Mit jelent a Zöld Óvoda cím?

Sokan úgy gondolják, hogy a környezeti nevelési helyi programunk, a tevékenységeink, a szellemiségünk alapján "kineveztük" magunkat Zöld Óvodának. De ez a cím annál sokkal több, sőt egészen másképp jött létre.

Az iskolák körében már évek óta létezik az Öko-iskola cím, és a tapasztalatok alapján egy jól működő rendszer. Ezért is merült fel annak igénye, hogy az óvodások (s általuk a szülők) körében végzett környezettudatos szemléletet formáló, a környezeti nevelésben kiemelkedő szakmai munkát végző óvodákat is tüntessék ki egy hasonló címmel. Ezt a feladatot a KvVm és az OKM vállalta magára és óvodapedagógusokból álló szakmai team-mel kidolgoztatta a Zöld óvoda cím elnyerésének feltételét, egy kritériumrendszert. (Óvodánk már e kritériumrendszer kidolgozásában is részt vett.)

2006. óta hírdeti meg e két minisztérium a cím elnyerésének pályázatát óvodák számára. Egy, a kritériumrendszerre épülő önértékelési kérdőívet kell a pályázónak kitölteni, amit szakértő értékel, s az értékeléskor kapott pontszámok alapján ítélik oda a díjat.

Mi 2006-ban, 2009-ben és 2012-ben is elnyertük a Zöld Óvoda címet. 2013-ban pedig megkaptuk az Örökös Zöld Óvoda címet is.

Gazdag és tartalmas 21 év környezeti nevelés és 9 év „Zöld Óvodaság” áll mögöttünk. A sikerekhez a mindenkori vezetés elhivatottsága, az óvodapedagógusaink elkötelezettsége, a dajka nénik önzetlen, fáradhatatlan segítsége, a gyerekek kíváncsisága, a szülők bizalma, együttműködése járult hozzá – ötletekben, tenni akarásban gazdag közös munka eredménye. Az eltelt idő szakmai beszámolóját itt olvashatják el.

A másodszori címet 2009. szeptember 25-én pénteken vettük át a Hagyományok Házában Budapesten. Képek megtekinthetők itt.

Vigyor

Zöld Ernyő Program

A Kecskeméti Ifjúsági Otthon uniós pályázaton (KEOP) nyert támogatást egy Zöld ernyő elnevezésű program megvalósítására és óvodánk, mint a város első Zöld Óvodája vett részt a program lebonyolításában 2009-2011. között. Képek megtekinthetők itt.

A projekt nyitórendezvényén lehetőséget kaptunk városi szintű bemutatkozásra. A powerpoint bemutatónk előtt többen megálltak, nézegették, s egyszer egy fiatal anyuka megkérdezte: Elnézést, ez az óvoda létezik? Nem igazán értettük, ezért visszakérdeztünk: Miért, mire tetszik gondolni? A válaszát bóknak vettük: Azt hittem, hogy ilyen óvodákat akarnak majd létrehozni. De ha ez már létezik, akkor gratulálok, és csak így tovább!

A 2009. szept.22.-ei programon mi (Ági néni, Andika néni, Gyöngyike néni és Ibolya néni) háztartási hulladékokból barkácskodtunk az érdeklődőkkel. Nagy örömünkre óvodánkból is sokan eljöttek a főtérre. A következőkben néhány általuk megfogalmazott élménybeszámolót szeretnénk közreadni, melyeket itt olvashatnak el.

Vigyor

Zöld Óvoda Bázisintézmény

2009. óta Zöld Óvoda Bázisintézményi feladatokat is ellátunk, Földművelésügyi Minisztérium (volt KvVM) felkérésére. Feladatunk a térségünkbe tartozó még nem zöld óvodák felkészítése a pályázatírásra, illetve olyan programok szervezése, amik által a környzetünkben lévő pedagógusok  és más felnőttek környezettudatos szemléletét tudjuk formálni. Az éves beszámolókat elolvashatják az alábbi linken.

2009-ben Zöld Óvoda Bázisintézményként indítottuk útjára a Környezetvédő és Tudatos Fogyasztó Konferenciát. 5 évig mi szerveztük meg, majd átadtuk a stafétát a tiszaalpári Tündérrózsa Óvodának, s minden évben a térség más-más óvodája veszi át a zöld stafétával a szervezés jogát. Mi pedig koordináljuk és a háttérből tanácsokkal, ötletekkel segítjük a szervezést és tartjuk a kapcsolatot a többi bázisintézménnyel, zöld szervezetekkel. A X. jubileumi konferenciát ismét mi fogjuk megszervezni. A konferenciák előadásai és korreferátumai az alábbi linkről letölthetők.

Vigyor

Bázisóvodai mentorálási tevékenységünk eredményeként mára már több óvoda is rendelkezik Kecskeméten Zöld Óvoda címmel:

Ménteleki Óvoda - Csokor Utcai Óvoda - Nyitra Utcai Óvoda - Hetényegyházi Óvoda- Hosszú utcai Óvoda - Katonatelepi Óvoda - Napsugár Óvoda - Mártírok úti Óvoda - Pálmácska Református Óvoda. Segítségünkkkel 2012-ben az algyői Szivárvány Óvoda és a lajosmizsei Meserét Óvoda is Zöld Óvoda lett.

Gratulálunk nekik!

Vigyor

Intézményünk az Új Széchenyi Terv által meghirdetett „Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése” program keretein belül „Corvina Óvoda Ifjúság Úti Tagóvodája referenciaintézmény” címmel 3 millió Ft támogatást nyert. A 2012.szeptember 1-től 2013. június 30-ig tartó projektidőszak alatt felkészültünk a referenciaintézményi szereppel járó feladatokra. Egyrészt pedagógus továbbképzéseken vettünk részt a szakmai munka továbbfejlesztése érdekében, másrészt belső fejlesztések révén kidolgoztuk a referenciaintézményi szolgáltatások eljárásrendjéhez tartozó dokumentumokat. A pályázat keretein belül laptop, projektor állvány, fénymásoló, spirálozógép, digitális fényképezőgép vásárlására került sor, továbbá székek, bútorok beszerzésével tárgyi feltételrendszerünket bővítettük, s így a potenciális partnerek fogadása, tájékoztatása, a keletkezett dokumentumok tárolása, archiválása is korszerű módon megoldott. A továbbiakban felkészülünk a minősítési eljárásra, hogy minősített Zöld Óvoda Referenciaintézményként várjuk az érdeklődőket.

 Köszönjük a támogatást, az együttműködést.