TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0538.

Süni csoport

 

Óvónők: Mede Erzsébet- Zsóka néni és Winterné Békefi Andrea- Andi néni

Dajka néni: Gucsi Andrásné- Rózsika néni

 

Csoportunkba a 2023/24-es nevelési évben 26 kisgyermek jár. Összetételünk a következőképpen alakult: 11 nagycsoportos korú, 7 középsős, és 8 kiscsoportos korú gyermekünk van. A 9 új kisgyermekből 8 kicsi és 1 nagycsoportos. A nemek aránya: 12 fiú és 14 lány.


A Sünis gyermekek sok élménnyel és örömmel tértek vissza.  A régi barátok újra egymásra találtak, hiányolták az iskolát kezdőket. A szeretetteli fogadás, a jól ismert és begyakorolt szokásrendszerünk megkönnyítette a visszailleszkedést az óvoda mindennapjaiba.

Nagy szeretettel és izgalommal vártuk az új Süniket! Vegyes csoportról lévén szó az újak egy kiépült szokásrendszerű csoportba kerültek. Látva, utánozva a többiek tevékenységét megtanulják/ták a közösség szabályait, szokásait. Jól érzik magukat! Reméljük, hamarosan még otthonosabban élik meg mindennapjainkat a csoportban.

Fontos számunkra, hogy érzelmileg mindenki biztonságban érezze magát, szeretetet, törődést kapjon és derűs, nyugodt, kiegyensúlyozott, bizalommal teli légkörben töltse napjait. A csoport napirendjét, szokásait következetesen betartva fejlesztjük a gyermeket, sok-sok játékos tevékenységet biztosítva számukra. Törekedünk arra, hogy minél több pozitív élményben legyen részük!

Központi, kiemelt nevelési területünk ebben az évben az "Ének, zene, énekes játékok, gyermektánc" és a "Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka".

Csoportunkban az iskolára való felkészítés játékba ágyazottan történik. A gyermekek változatos tevékenységek és tapasztalás útján juthatnak élményekhez, eközben ismereteket szereznek környezetükről pl. látogatás a Természet Házába, KIO-ba, kirándulás az arborétumba, állatkertbe, séták a környéken, erdei óvoda, vizsgálódunk, kipróbálunk, kísérletezünk, stb. 

Mindennapi beszélgető körben a gyermekek megoszthatják egymással élményeiket, közben gyakorolják az egymásra odafigyelést, a türelmes viselkedést, a helyes beszédet.

Rendszeresen megünnepeljük a születésnapokat. Ekkor a kész ajándék mellett sok-sok kézzel készített ajándékot kapnak az ünnepeltek, majd kívánságokkal: énekkel, verssel, mondókával köszöntjük őket.

Fontos feladatunknak tartjuk az egészséges életmódra nevelést, mely fontos szerepet kap a szokásalakításban: sokat tartózkodunk a szabadban, minden héten gyümölcs és zöldségnapot tartunk, megfelelő módon tisztálkodunk, megtanítjuk a gyermekeket a megfelelő öltözködésre, a mindennapi mozgás fontosságára. A pihenő időt alvással, nyugodt pihenéssel töltjük.

Óvodánk Zöld Óvoda. Ennek a címnek a birtokában felelősséggel neveljük a gyermekeket környezetünk minél alaposabb megismerésére, a természet szeretetére, óvására, védelmére, a környezettudatos magatartás megalapozására.

Csoportunkban a gyermekek felszabadultak, jól érzik magukat, szívesen játszanak együtt, igénylik egymás társaságát és szeretnek óvodába járni. Szeretnénk elérni, hogy az új szülők is segítőtársat találjanak bennünk gyermekeik nevelésében.