TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0538.

Információs szórólap szülőknek

Megjelent a sajtóközlemény az újságban!

Cikk olvasható rólunk a Kecskeméti Lapokban és képekkel kiegészítve az online felületén is!

Jógyakorlat vásárlással, egyéb szolgáltatással kapcsolatos letölthető dokumentumok.


Kedves Szülők! Tisztelt Partnereink!

Örömmel értesítjük Önöket, hogy intézményünk a Corvina Óvoda Ifjúság Úti Tagóvodája nevelőtestülete az elmúlt évek magas színvonalú szakmai munkája, a környezeti nevelés területén elért eredmények alapján (3 alkalommal elnyert Zöld óvoda cím) úgy határozott, hogy a környezeti nevelés területén referenciaintézménnyé szeretne válni.

A referenciaintézménnyé válás folyamata több lépésből áll.

1.       több éve már eredményesen, hatékonyan működő jógyakorlatokat, egyfajta szakmai fejlesztéseket, innovációkat kellett (minimum kettőt) feltöltenünk az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. kosár felületére. Mi a Környezeti nevelési projektjeinket, illetve Őszi kincseink nevű egyhetes projektet rögzítettük a felületen.

2.       a jógyakorlatok értékelése után az Educatio felületén elkészítettük Intézmény Fejlesztési Tervünket, majd egy előminősítési folyamaton vettünk részt. Ennek eredményeként előminősített referenciaintézmény vagyunk.

3.      mint előminősített referenciaintézmény indulhattunk a TÁMOP-3.1.7. pályázaton, melynek célja, hogy a referencia értékű működési és pedagógiai gyakorlattal rendelkező közoktatási intézmények – intézményi fejlesztési tervük alapján – felkészüljenek nevelési-oktatási gyakorlatuk továbbadására, elterjesztésére, megismertetésére, illetve ezzel segítsék más közoktatási intézmények értékelvű szakmai fejlesztő tevékenységét.

4. A sikeres pályázatírást követően 3 millió Ft támogatásban részesültünk, melyből részben pedagógus továbbképzéseken vettek részt óvodapedagógusaink, részben pedig a referenciaintézményként való működés eszközhátterét (irodagépek, könyvszekrény, tárgyalóasztal, székek, laptopok, digitális fényképezőgépek) tudtuk beszerezni.  A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg és 2012. 09.01-től 2013.06.30-ig tartott.

5. A TÁMOP-3.1.7.-11/2-2011-0538 számú projekt Intézmény Fejlesztési Terve alapján 2 fő 8 órás, 3 fő 15 órás, 14 fő 30 órás és 1 fő 60 órás képzésen bővítette, gazdagította tudását a referenciaintézményi minőségi szolgáltatások biztosítása céljából.        Szakértői szolgáltatást is igénybe vettünk, mely a belső szakmai fejlesztések előkészítését segítette.  A belső szakmai fejlesztésekben óvodánk 3-3 fős referenciaintézményi és jógyakorlat teamje vett részt és készítette elő azokat a dokumentumokat, melyek a referenciaintézményi minősítési folyamathoz szükségesek lesznek.

6. a 2013/14-es nevelési évben pedig felkészülünk a minősítési folyamatra, hogy a továbbiakban minősített Zöld Óvoda Referenciaintézményként minőségi szakmai szolgáltatást nyújtsunk egyrészt saját óvodásainknak és szüleiknek, másrészt az óvodánkat látogató óvodapedagógusoknak, szakembereknek, intézményeknek.

     

Mit jelent a referenciaintézmény?

Egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező, és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes intézmény.

Mely területen szeretnénk referenciaintézmény lenni?

Óvodánk Zöld Óvoda Referenciaintézmény területen szeretne minősített referenciaintézménnyé válni, hogy a környezeti nevelés, a fenntarthatóságra nevelés terén végzett több évtizedes szakmai munkánkat egyrészt megosszuk másokkal, másrészt mi magunk is tanuljunk  más referenciaintézménytől. Továbbá felsőoktatási gyakorlóhely funkciót is el fogunk látni, így nappali/levelező tagozatos óvodapedagógus hallgatók gyakorlati képzését fogjuk ellátni, megmutatva nekik a szakmánk szépségeit

Miért jó az óvodánknak, ha referenciaintézményként működik?

Referenciaintézményként részt veszünk ezen intézmények nagyobb közössége számára szervezett szakmai műhelyek tartalmi kínálatának biztosításában és megvalósításában. A szakmai műhelyeken résztvevő kolléganők elméleti szakmai tudása, módszertani kulturáltsága gyarapodik, szélesedik, korszerű ismeretekkel magasabb színvonalú minőségi munkát fognak végezni.

Saját jógyakorlataink eladásával, egyéb szakmai szolgáltatások nyújtásával öregbítjük óvodánk szakmai jóhírét, megítélését.

A szakmai szolgáltatások bevételéből bővíteni tudjuk óvodánk eszköztárát, játékállományát.
                                            


További képek tekinthetők meg itt.

 

                           


Projektzáró hír olvasható itt.