TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0538.

Együttműködésünk a szülõkkel

 

Miért tartjuk fontosnak az együttműködést?

         a Körlánc környezeti nevelés helyi programunk szellemiségébõl következik: egy adott földrajzi környezet természeti, társadalmi értékeinek megõrzésében, védelmében a helyi közösségnek meghatározó szerepe és feladata van, mert csak együttesen, összefogva – akár az egymásba kapcsolódó láncszemek – tudunk hatásosak, hatékonyak, eredményesek, sikeresek… lenni.

         elhivatott környezeti nevelõkként feladatunknak érezzük a közvetlen környezetünkben élõk környezettudatos szemléletének formálását, a környezetbarát életvitel szokásainak megalapozását

         hiszünk a közösség jellemformáló erejében

         a gyermeket nevelõ mindkét fél (óvoda-család) részérõl ugyanazt – vagy nagyon hasonló – elvárást, szokást, szemléletet… tapasztal a gyermek, így szokásaiban, életmódja alapjaiban megerõsödik.

 

Az együttműködés jellemzõi

         Partnerelvűség

         Elérhetõség, megszólíthatóság

         Tájékoztatás, informálás

         Kölcsönösség

         Közös problémamegoldás

         Egymás tisztelete, megbecsülése

         Az elvárások megismertetése

         Elfogulatlanság

         Összedolgozás, együttmunkálkodás

Az együttműködés formái

Együttműködésünk 3 szinten folyik.

A szülõket mi hívjuk különbözõ programokra, mi ajánlunk fel számukra alkalmakat

  • Szülõs programok – jeles napokhoz kapcsolódóan:

·  Földünkért világnapon rajzkiállítás

·  Szüreti teadélután (gyerekműsor, barkácsolás)

·  Márton napi teadélután (gyerekműsor, barkácsolás)

·  Ne vásárolj semmit! nap: Hulladék újrahasznosítás pályázat

·  Karácsonyvárás (ének, vers – műsor; barkácsolás, ajándékozás)

·  Télűzõ farsangi mulatság

·  Anyapák napja (műsoros köszöntõ)

·  Gyereknap (barkácsolás, játék….)

·  Évzáró ünnep (műsor, játék, közös fõzés…), utána családi nap

  • Alapítványi bál

  • Különbözõ témákban elõadások szervezése (beszélgetõkör az iskolák képviselõivel, neveléssel kapcsolatos, helyes életmóddal kapcsolatos elõadás) 

A szülõket bevonjuk heti programjaink megvalósításába

·  Gyűjtõmunka a központi témához (termések, hulladékok, babák, élõ állatok  behozatala…)

·  Látogatás a szülõk munkahelyén (reptér, szüret, fodrász-kozmetikus, kereskedõk, piaci árus, tűzoltóság, rajzfilmstúdió, zeneiskola, étterem, méhészet, faiskola, pékség, Univer…)

·  Munkadélutánok (reneszánsz, karácsonyi ajándékkészítés, kiskert pályázat, magaságyás, hulladékpályázat, kertrendezés…)

·  Játék, tevékenységvezetés (dibben-dobban, egyedi szakmai tudás bemutatása – zene…)

·  Szüli napokon részvétel

·  Kísérõként is segítenek (arborétum, KIO elõadások, városi szintű vetélkedõk, programok, erdei-óvoda…)

·  Erdei-óvoda: ebéd kiszállítása naponta, eszközök, játékok ki és visszaszállítása)

·  Alapanyagok behozatala sütésekhez, salátákhoz, fõzésekhez…

·  Fénymásolás, színes nyomtatás, üres papírok

 

A 3. szinten a szülõk maguk ajánlják fel segítségüket számunkra:

·  Hidegburkolat cseréje a mosdókban, folyosókon, egyéb helyiségekben

·  Festés csoportszobákban, folyosókon, bútorok mázolása

·  Varrás, dekorációk készítése

·  Gumitégla az udvari játékok alá

·  A napkollektoros HMV-rendszer tervezésében segítségadás

·  Zenekari közreműködés Alapítványi bálon, reneszánsz-projekten

·  Néptánc betanítása az Alapítványi bál műsorára.

·  Gyermeknapon divatbemutató szervezése, csatok, bõráruk árusítása

·  Ünnepi műsorokról CD másolatok készítése

·  Színezõk, rajzos lapok felajánlása

·  Cserepes növények behozatala

·  Papírgyűjtés szervezése évi 2 alkalommal

·  Folyamatosan szelektív hulladékgyűjtés

·  Játékok, ruhaneműk felajánlása a csoport, vagy rászoruló gyermekek javára

·  Zenei CD-k, barkácsmagazinok, folyóiratok – jó ötletek – közkinccsé tétele

·  Alapítványunk számára önkéntes befizetésekkel anyagi támogatás

 

 

Hagyományos kapcsolattartási formák

         Szülõi beszélgetõkör

         Fogadóórák

         Nyílt napok – nyitott óvoda

         Családlátogatás

 

A 3-4 év óvodai élet alatt legaktívabb szülõket „Szorgos méhecske” díjjal jutalmazzuk, s ezúton is köszönjük mindenkinek a támogatást, segítést és az aktív részvételt.

 

„Tetteidnek tudjál örülni,

más tetteit tudd megbecsülni,

fõként ne gyűlölj egy embert se,

s a többit hagyd az Úristenre!”

                                          Goethe

 

(A fenti gondolatokat büszkén mondtuk el 2010. november 25-én egy bemutató foglalkozást követõ szakmai, pedagógiai beszélgetés alkalmával a jelenlévõ pedagógusok számára.)

 

                                                                                             Ugi-Ráczné Barcsay Valéria

                                                                                              Mk.vezetõ

 

 

 

Vissza