TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0538.

Corvina Óvoda - Ifjúság Úti Tagóvodája

„Az élet a megismerés eszköze” - ezzel az alapelvvel szívünkben

nemcsak bátran, hanem még vidáman is élhetünk, és vidáman nevethetünk!

(Nietzsche)

oviépületünk

Intézményünk 5 csoportos a Hunyadivárosban, családi házakkal körülvett részen helyezkedik el. A zöld övezet, a jó levegő és a már-már falusias környezet nagy vonzóerő a szülők számára. Bizonyára ez is szerepet játszik abban, hogy hosszú évek sora óta 100%-os kihasználtsággal működünk.

Az 1999-ben megalkotott és 2004-ben átdolgozott helyi programunkat Körlánc környezeti nevelés az óvodában címmel írtuk meg. Fontosnak tartjuk a környezettudatos, környezetbarát életvitel megalapozását, kialakítását annak érdekében, hogy a gyermekek életkoruknak megfelelő szinten képesek legyenek a közvetlen és tágabb környezetük jelenlévő problémák felismerésére és kezelésére. Az óvodás gyermeknél nem a közölt, átadott ismeretek mennyisége, hanem az ismeretre irányuló tevékenység és a gyermekben felnőtt minta által kialakított hatás a fontos. Ez a hatás válhat önfejlesztő erővé, amely alapját képezheti a környezetre figyelő, környezetbarát magatartású felnőtté válásnak.

A tanulásnak nem alanya az egyén, hanem hatékony résztvevője (projektpedagógia). Meghatározónak tartjuk, hogy a tanulási folyamatban jól érezze magát a gyermek. A kíváncsiság, az érdeklődés, a motiváltság, a bizalom, a jókedv, a humor, az érzékeik használata, a cselekedtetés, a találgatás lehetősége, a tévedés szabadsága, a felfedezés, a megtalálás, az alkotás, az együttmunkálkodás öröme, a játékmotívumok és a játék biztosítják ezt a jó érzést. Megismerik a siker örömét, függetlenül attól, hogy milyen képességekkel rendelkeznek.

Az ember világképe, értékrendje tapasztalatain alapul.

Tudta Ön, hogy a természet napjainkban sok – főleg városi – gyermek számára csupán hétvégi kirándulás, vagy nyári tábor díszlete, a mindennapi életéhez semmi köze sincs?

Bár megtanulják, hogy az ember létfeltétele a tiszta levegő, melyet az erdő termel a számára, magától érthető szükségszerűségnek érzik, ha az erdőt egy új városrész vagy ipartelep létesítése miatt kivágják: az utóbbiakkal gyakrabban találkoznak, ezért életük nélkülözhetetlen részének érzik.

A természetközpontú nevelés feladata éppen ez! Lehetőséget és segítséget kell biztosítanunk a gyerekek számára, hogy megtapasztalhassák, megismerhessék a természetet, hogy értékrendjükbe valós súlyának megfelelően, tehát alapvető értékként épüljön be.

Gazdag és változatos hagyományaink vannak, melyek során megünnepeljük a zöld jeles napokat is: a Víz napján, Föld napján és a Környezetvédelmi világnapon ismeretterjesztő játékos délelőtt, a Földünkért világnapon, az Állatok világnapján rajzkiállítás, Madarak és fák napja túra a Kecskeméti Arborétumban. Novemberben hulladék-újrahasznosítási pályázatunk keretein belül a szülők háztartási hulladékokból játékokat készítenek, s a legjobbak jutalmat kapnak. Óvodánkban szelektív hulladékgyűjtést valósítunk meg (PET, papír, aludoboz, műanyagkupak). Évek óta járunk Erdei-óvodába, amit közeli tanyákra szervezünk a saját magunk által kidolgozott programmal. Természetesen ünnepeljük a hagyományos ünnepeket is, mint mikulás, karácsony, húsvét, gyereknap, anyáknapja, apáknapja..., melyekre mindig hívjuk és várjuk a szülőket is. Aktív részvételük helyi programunk magvalósulásának egyik kulcseleme.

Programjaink, terveink, fejlesztéseink megvalósításában nagy segítségünkre van Gyermeklánc Alapítványunk, melyet 1997. óta működtetünk szüleink támogatásával.

Hosszú évek óta - mint egy pedagógiai projektet - működtetjük Körlánc Munkaközösségünket, tartalmas szakmai beszélgetéseken kicserélve tapasztalatainkat, ötleteinket az érdeklődő óvónőkkel, tanítónőkkel. Folyamatos szakmai kapcsolatban vagyunk a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai karával, a Körlánc Egyesülettel, a Kecskeméti Ifjúsági Otthonnal, a Kiskunsági Nemzeti Parkkal. A Körlánc Egyesület és a Projektpedagógiai Társaság bázisóvodája vagyunk.  2009-ben Kecskemét Oktatásáért díjat kapott Munkaközösségünk.

2006-ban, 2009-ben és 2012-ben is elnyertük a Zöld Óvoda címet, 2013-ban pedig megkaptuk az Örökös Zöld Óvoda címet is.


„Amit hallok, azt elfelejtem,

amit látok, arra emlékszem,

amit csinálok, azt tudom is.”